Status fra søknadsmottaket

Det meldes om stor etterspørsel etter helsedata fra søknadsmottaket hos Helsedataservice (HDS).

I gjennomsnitt mottar HDS rundt 40 søknader i måneden, eller nesten 2 søknader hver arbeidsdag.
Så langt har HDS mottatt over 1100 søknader siden oppstart i desember 2019. Nesten 700 av disse er søknader om personidentifiserbare helseopplysninger. En enkel opptelling viser at disse 700 kommer fra over 500 ulike prosjekter. Til sammen har disse nesten 700 søknadene utløst over 2000 bestillinger fra de enkelte datakildene.

De aller fleste søker om data fra ett eller flere av de sentrale helseregistrene. De mest etterspurte er Norsk pasientregister, Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret.

Le mer om restanser og saksbehandlingstid hos de sentrale registerforvalterne her.