På grunn av ferieavvikling hos Helsedataservice og helseregisterne må man påregne noe lengre svartid fra uke 26 til og med uke 31. 

Søknadsveiledning

Før du kan søke om tilgang til helsedata er det en del informasjon du er nødt til å sette deg inn i. Først må du få klarhet i hvilke type data du trenger. Her finner du to veiledere som forteller deg om de ulike type dataene og hva som kreves for at du skal kunne få tilgang til dem.

Forlenget saksbehandlingstid

For enkelte registre er det dessverre for tiden lang utleveringstid. Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) har for tiden en saksbehandlingstid for nye søknader på rundt seks måneder for personidentifiserbare data. Arbeidet med å redusere restansene har høy prioritet og det jobbes med tiltak. Status vil bli oppdatert fortløpende.