Søk om data

Før du kan søke om tilgang til helsedata er det endel informasjon som du har nødt til å sette deg inn i. Først må du få klarhet i hvilke type data du trenger. Her finner du to veiledere som forteller deg om de ulike type dataene og hva som kreves for at du skal kunne få tilgang til dem.