Datakilder

Her finner du ulike typer datakilder. Sentrale helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, helseundersøkelser, biobanker og sosioøkonomiske data.

 • Velg type datakilde å filtrere på
 • Velg kategorier å filtrere på

[Missing text '/searchpage/errorfield/msg' for 'Norwegian']

Nullstill søk

101 treff

 • 40-åringsundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 1985-1999

  40-åringsundersøkelsene foregikk over hele landet og hadde i hovedsak fokus på hjerte- og karsykdommer og risikofaktorer for disse. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden 1985-1999.

 • Barnediabetesregisteret (BDR)

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om barn og ungdom med nyoppdaget diabetes, og kvaliteten på diabetesbehandlingen.

 • Barnevern

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1993 →

  Data om mottak av hjelpe- og omsorgstiltak fra den kommunale barneverntjenesten. Dataene går tilbake til 1993.

 • Befolkning

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1964 →

  Omfattende datasamling om folkemengden. Dataene går tilbake til 1964.

 • Boforhold

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 2015 →

  Registerbaserte data om personers boforhold. Dataene går tilbake til 2015.

 • Dødsårsaksregisteret (DÅR)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 1951 →

  Dødsårsaksregisteret inneholder opplysninger om dødsfall og dødsårsaker i Norge fra 1951 og frem til i dag. Dødsårsaksregisteret er en viktig kilde til informasjon om helsetilstanden og dødeligheten i befolkningen, og endringer i dødsårsaker over tid. 

 • Fastlegeregisteret

  Helsedirektoratet | 2001 →

  Fastlegeregisteret inneholder en oversikt over alle fastleger og deres listeinnbyggere siden oppstarten av fastlegeordningen i 2001.

 • Folke- og boligtellinger

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1960 →

  Datasamling fra de 10-årlige Folke- og boligtellingene fra og med 1960.

 • Forsvarets helseregister

  Forsvarsdepartementet

  Registeret inneholder opplysninger om alle personer i Norge som er rulleført eller har vært ansatt i Forsvaret.

 • Fylkeshelseundersøkelsene oppfølgingsundersøkelse 2006-2008

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2006-2008

  Oppfølgingsundersøkelsene samlet inn ny informasjon fra tidligere deltakere i hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland. Oppfølgingsundersøkelsene ble gjennomført fra 2006-2008.

 • Fylkesundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland 1974-1988

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 1974-1988

  De første hjerte- og karundersøkelsene ble gjennomført i fylkene Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland fra 1974-1988. Undersøkelsene hadde hovedvekt på hjerte- og karsykdommer, og i begynnelsen var dette kombinert med skjermbildefotografering

 • Helsearkivregisteret

  Arkivverket

  Helsearkivregisteret er et sentralt helseregister som består av avdøde pasienters journaler, avlevert til Norsk helsearkiv fra spesialisthelsetjenesten.

 • Helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark (OPPHED)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2000-2001

  Opplysningene fra helseundersøkelsen er brukt til å lage en oversikt over hedmarkingene og opplendingenes helse. Undersøkelsen ble gjennomført i 2000 og 2001.

 • Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2000-2001

  Undersøkelsen ble gjennomført i 2000-2001. HUBRO inneholder opplysninger om deltakernes helsetilstand basert på spørreskjemaer og resultater av en helseundersøkelse som inkluderte mål av høyde, vekt og livvidde, puls og blodtrykk samt blodprøve.

 • Helseundersøkelsen i Troms og Finnmark (TROFINN)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2001-2003

  Helseundersøkelser ble gjennomført i utvalgte kommuner i Troms og Finnmark (TROFINN) i 2001-2003. De inviterte var aldersgruppene 30, 40-45, 60 og 75 år.

 • Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

  Helsedirektoratet | 2007-2017

  IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007-2017.

 • Inntekt

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1993 →

  Data om inntekt og skatt, formue, gjeld og overføringer. Dataene går tilbake til 1993.

 • Innvandrerundersøkelsen i Oslo (Innvandrer-HUBRO)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2002

  Over 3 700 personer fra fem ulike innvandrergrupper deltok i helseunderundersøkelsen, gjennomført i Oslo 2002. Det ble samlet inn opplysninger og biomateriale. Hovedfokus var på diabetes og hjerte- og karsykdommer. 

 • Introduksjonsordningen

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 2005 →

  Data om deltakelse på tiltak for nyankomne innvandrere etter bosetting i kommunene. Dataene går tilbake til 2005.

 • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

  Helsedirektoratet | 2016 →

  KPR inneholder opplysninger om de som har søkt om, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunene.

 • Kommunehelsa statistikkbank

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

 • Kontantstøtte

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1999 →

  Data om foreldre og barn som får kontantstøtte. Dataene går tilbake til 1999.

 • Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR)

  Helsedirektoratet | 2006 →

  Registeret inneholder opplysninger om regninger fra helsetjenester, som pasienter har fått refundert av staten. Fullverdige data er tilgjengelige fra 2006.

 • Kreftregisteret

  Kreftregisteret | 1953 →

  Kreftregisteret inneholder data fra 1953 til i dag om alle tilfeller av kreftdiagnoser.

 • Kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk

  Kreftregisteret | 2015 →

  Registeret er del av Kreftregisterets basisregister og inneholder data om kreft i spiserør og magesekk fra og med 2015.

 • Lønn

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1997 →

  Data om personers månedslønn. Dataene går tilbake til 1997.

 • Nasjonalt barnehofteregister

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle barn i Norge som får diagnosen Calvé-Legg-Perthes sykdom, hofteleddsdysplasi, eller epifysiolysis capitis femoris.

 • Nasjonalt hoftebruddregister

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle hoftebruddsoperasjoner som utføres på sykehus.

 • Nasjonalt korsbåndregister

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med korsbåndsskader.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

  Kreftregisteret | 1985 →

  Barnekreftregisteret er del av Kreftregisterets basisregister og inneholder data om kreftdiagnoser for barn mellom 0 og 17 år fra og med 1985.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

  Kreftregisteret | 2009 →

  Brystkreftregisteret er del av Kreftregisterets basisregister og inneholder data om brystkreft fra og med 2009.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for døvblinde

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om personer med døvblindhet, som er medfødt eller skyldes en tidlig ervervet diagnose.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

  Kreftregisteret | 2012 →

  Gynkreftregisteret er del av Kreftregisterets basisregister og inneholder data om kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne fra og med 2012, og data om livmorhalskreft fra og med 2019.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

  Kreftregisteret | 2013 →

  Lungekreftregisteret er del av Kreftregisterets basisregister og inneholder data om lungekreft fra og med 2013.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

  Kreftregisteret | 2013 →

  Register for lymfoide maligniteter er del av Kreftregisterets basisregister og inneholder data om lymfom og lymfoide leukemier fra og med 2013, og data om myelomatose fra og med 2018.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

  Kreftregisteret | 2008 →

  Melanomregisteret er del av Kreftregisterets basisregister og inneholder data om melanom fra og med 2008.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

  Kreftregisteret | 2004 →

  Prostatakreftregisteret er del av Kreftregisterets basisregister og inneholder data om prostatakreft fra og med 2004.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som blir operert for degenerative tilstander i nakke og rygg ved offentlige og private sykehus i Norge.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er inneliggende i sykehus med særdeles krevende smertetilstander. 

 • Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

  Kreftregisteret | 1993 →

  Tykk- og endetarmskreftregisteret er del av Kreftregisterets basisregister og inneholder data om endetarmskreft fra og med 1993, og data om tykktarmskreft fra og med 2007.

 • Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle former for ablasjonsbehandling, som inngår i det sentrale hjerte-kar-registeret. 

 • Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter fra alle sykehus i Norge som tilpasser LTMV for barn og voksne. 

 • Nasjonalt register for leddproteser

  Helse Bergen HF | 1987 →

  Registeret inneholder opplysninger om hofteproteseoperasjoner som er blitt gjennomført siden 1987, og innsetting av alle typer leddproteser fra 1994 til i dag. 

 • Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av binyrebarksvikt (Addison sykdom), i tillegg til biskjoldbruskkjertelsvikt (hypoparatyreoidisme), autoimmun ovariesvikt og tilstander med svikt i flere hormonproduserende organer (polyendokrin svikt).

 • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret, HKR)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2012 →

  Registeret inneholder opplysninger fra 2012 til i dag om personer med sykdommer i hjertet og blodårene, og om behandlingen av disse sykdommene.

 • Nasjonalt traumeregister (NTR)

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle potensielt alvorlig skadde pasienter som behandles av spesialisthelsetjenesten i Norge, inkludert prehospitale tjenester. 

 • Nasjonalt tvillingregister

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 1915 →

  Nasjonalt tvillingregister inneholder opplysninger om rundt 32 000 norske tvillinger, hovedsakelig fra fødselskullene 1915–1991. NTR er samtykkebasert og deltakelse er frivillig.

 • Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 1976 →

  Registeret inneholder opplysninger om vaksinasjoner gitt til enkeltindivider.

 • Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HISREG)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om personer som rammes av den kroniske hudbetennelsen hidradenitis suppurativa – tidligere omtalt som svettekjertelbetennelse.  

 • Norgeshelsa statistikkbank

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Norgeshelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske fylker. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

 • Norsk diabetesregister for voksne

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om personer over 18 år med type 1-diabetes, type 2-diabetes eller annen form for diabetes. 

 • Norsk ERCP-register (Gastronet)

  Sykehuset Telemark HF

  Registeret inneholder data om pasienter som får en endoskopisk undersøkelse av tarmsystemet gjennom koloskopi (undersøkelse av tykktarm) eller ERCP (undersøkelse av galleganger og bukspyttkjertel).

 • Norsk gynekologisk endoskopiregister

  Sykehuset i Vestfold (SiV)

  Registeret inneholder opplysninger om alle som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer.

 • Norsk hjerneslagregister (NHR)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2012 →

  Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag, og er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR).

 • Norsk hjerteinfarktregister (NHIR)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2013 →

  Registeret inneholder opplysninger om behandling, komplikasjoner og resultater hos pasienter som legges inn på norske sykehus med diagnosen akutt hjerteinfarkt (Diagnosekode l21 og l22).

 • Norsk hjertekirurgiregister

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 1995 →

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som enten er operert med åpne operasjoner eller ved lukkede kirurgiske inngrep på hjertet og de store hjertenære kar. 

 • Norsk hjertestansregister

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som rammes av uventet hjertestans i Norge, der hjerte- lungeredning (HLR) startes.

 • Norsk hjertesviktregister (NHSR)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2013 →

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter ≥18 år som er henvist til en hjertesviktpoliklinikk på et sykehus i Norge. 

 • Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR)

  Helse Bergen HF | 1998 →

  Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) inneholder opplysninger om alle pasienter behandlet ved norske intensivenheter, og pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med smittsom sykdom under epidemier (som omfatter Norge) eller pandemier.

 • Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2015 →

  NORKAR skal registrere alle karkirurgiske operasjoner som utføres i Norge. Det vil si operasjoner på pulsårer og samleårer utenom hjertet og hodet.

 • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av kroniske artrittsykdommer, som revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisleddgikt og ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom).

 • Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis)

  Nordlandsykehuset HF

  Registeret inneholder standardiserte data fra alle aktuelle behandlingsenheter som utreder og/eller behandler pasienter med spiseforstyrrelse.

 • Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N)

  Helse Bergen HF

  Registret inneholder data fra sykehus som utfører fedmeoperasjoner i Norge. Det er den norske versjonen av et skandinavisk kvalitetsregister for fedmekirurgi, Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg).

 • Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV)

  Oslo universitetssykehus HF

  Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) er et  nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som er under etablering.

 • Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte (LKG-registeret)

  Helse Bergen HF | 2011 →

  Registeret inneholder dokumentasjon av behandlingsresultat fra pasienter som er født med leppe- kjeve- ganespalte. Siden oppstart i 2011 har det inkludert 80-100 pasienter årlig.

 • Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR)

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om kvinner som opereres for urinlekkasje.

 • Norsk MS-register og biobank

  Helse Bergen HF

  Registeret og biobank inneholder opplysninger om pasienter med MS med oppfølgende sykdomsforløp, og tilgjengelighet, effekt og bivirkninger av sykdomsmodulerende behandling.

 • Norsk nakke- og ryggregister (NNRR)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med smerte i nakke eller rygg, som behandles hos spesialiserte tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikker ved universitetssykehusene.

 • Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som innlegges i landets nyfødtavdelinger, både syke barn født etter fullgått svangerskap og barn som er født for tidlig.

 • Norsk nyreregister (NNR)

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med alvorlig nyresykdom.

 • Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger fra 2005 til i dag om antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus, dagkirurgiske klinikker og sykehjem i Norge.

 • Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 1951 →

  NORM er et nasjonalt helseregister for overvåking av antibiotikaresistens. Det inneholder avidentifiserte helseopplysninger etter avgitt prøve for visse bakterie- og sopparter, opplysninger om mikrobene og resistens mot antibiotika og antimykotika.

 • Norsk Pacemaker og ICD-register

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som får implantert, justert, kontrollert, re-operert eller fjernet en pacemaker, hjertestarter (ICD) eller ledning til slike ved sykehus i Norge.

 • Norsk pasientregister (NPR)

  Helsedirektoratet | 1997 →

  Norsk pasientregister er et sentralt helseregister og inneholder helseopplysninger om alle personer som har fått behandling, eller som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten enten på sykehus, i poliklinikk eller hos avtalespesialister.

 • Norsk porfyriregister

  Helse Bergen HF

  Registeret samler inn data rapportert fra personer med porfyrisykdom, og krever skriftlig samtykke fra den enkelte deltager.

 • Norsk register for analinkontinens (NRA)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret registrerer resultater etter kirurgisk behandling av analinkontinens, foreløpig avgrenset til sakral nervemodulering (SNM) og sfinkterplastikk.

 • Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med genetisk betinget sykdom i muskulaturen (myopati) eller i de perifere nervene (nevropati) – unntatt Amyotrofisk lateralsklerose.

 • Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om både planlagte og akutte kirurgiske inngrep på organer i fordøyelsessystemet (gastrokirurgi).

 • Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) registrerer opplysninger om pasienter som får utført undersøkelse og behandling av hjertesykdommer ved hjelp av tynne plastrør som føres inn til hjertet via blodårer på arm eller i lyske.

 • Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog)

  Oslo universitetssykehus HF

  Registeret inneholder opplysninger om personer som blir henvist til en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten for utredning av kognitive symptomer og demens, inkludert data fra pårørende som samtykker til dette.

 • Norsk ryggmargsskaderegister

  St. Olavs hospital HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med ryggmargsskade eller cauda equina syndrom, som er innlagt til spesialisert rehabilitering ved en av de tre ryggmargsskadeavdelingene i Norge.

 • Norsk tonsilleregister

  St. Olavs hospital HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som har fått kirurgisk behandling (tonsillektomi eller tonsillotomi) for sykdom og plager relatert til svelgtonsiller (mandler).

 • Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger knyttet til en gruppe sjeldne sykdommer som kjennetegnes ved betennelse i blodåreveggen (betegnelsen kalles vaskulitt).

 • Oslo I - Osloundersøkelsen

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 1972-1973

  Oslo I kartla risikofaktorer for hjerte-karsykdommer. Nærmere 18 000 menn, bosatt i Oslo og Akershus deltok i undersøkelsen som ble gjennomført i 1972-73.

 • Oslo II - Osloundersøkelsen II

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2000

  Oslo II er andre runde av Oslo-undersøkelsen og ble gjennomført i 2000. Dette var en oppfølgingsundersøkelse av menn som tidligere hadde deltatt i Oslo-undersøkelsen 1972/73. Det er mulig å søke om tilgang til opplysninger og biomateriale.

 • Register for kronisk obstruktiv lungesykdom

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er innlagt på sykehus med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). 

 • Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 1979 →

  Registeret inneholder opplysninger om svangerskapsavbrudd i Norge fra 1979 til i dag.

 • Reseptregisteret

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2004 →

  Reseptregisteret gir kunnskap om legemiddelbruk i den norske befolkningen. Registeret inneholder opplysninger om alle legemidler som er utlevert på apotek basert på resept fra 2004. Legemiddelbruk i institusjon inngår også, men ikke på individnivå.

 • Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN)

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2013 →

  RAVN er et nasjonalt overvåkningssystem for antiviral resistens. Registeret inneholder avidentifiserte helseopplysninger om personer som har avgitt prøve med bestemte virus, opplysninger om virusene og deres resistens mot antivirale legemidler.

 • Skjermbildeundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 1943-1999

  I 1943 ble Statens skjermbildefotografering opprettet for at tuberkulosekontrollen skulle nå ut til alle. Det er mulig å søke om data fra de landsomfattende skjermbildeundersøkelsene fra perioden 1943 - 1999.

 • Trygd

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1992 →

  Omfattende datasamling med forløpsdata. Opplysninger om personers trygdestatus og trygdeforhold utgjør en stor del av dataene i basen. Dataene går tilbake til 1992.

 • Ungdomsundersøkelsene

  Folkehelseinstituttet (FHI) | 2000-2001*

  Ungdomsundersøkelser ble gjennomført i seks fylker 2000-2004. I tillegg gjennomførte fylkene Østfold og Hedmark ungdomsundersøkelser i henholdsvis 2008 og 2009. 

 • Utdanning

  Statistisk sentralbyrå (SSB) | 1970 →

  Data om personers utdanningsnivå og utdanningsretning. Dataene går tilbake til 1970.

 • Vekstkohorten

  Folkehelseinstituttet (FHI)

  Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse som består av data om høyde og vekt fra barn på 8 og 13 år. Livvidde ble også målt på de fleste 8-åringene.