Kontakt oss

Trenger du hjelp med søknadsskjemaet eller har du innspill til helsedata.no? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Vi minner om at du aldri skal sende helseopplysninger eller andre sensitive personopplysninger på e-post.

Brukerstøtte og feilmeldinger

Send e-post til service@helsedata.no for å få hjelp med innlogging, bruk av søknadsskjema, eller for å melde om feil og mangler på siden.

Innsyn i dine helseopplysninger

Det finnes ikke helseopplysninger lagret om deg på helsedata.no. Når du benytter helsetjenester i Norge legges det opplysninger om deg inn i helseregistre. Informasjon om norske helseregistre og hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer finner du i tjenesten Helseregistre på helsenorge.no.

Presse?

Generelle mediehenvendelser knyttet til helsedataområdet, tjenestene helsedata.no og Helsedataservice.no kan rettes til pressevakt i Folkehelseinstituttet. Medieforespørsler om data/informasjon fra registrene, rettes til det aktuelle registeret.

Personvern

Personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Folkehelseinstituttet behandler personopplysninger om besøkende på helsedata.no.

Har du videre spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger i våre løsninger, kan du henvende deg til Folkehelseinstituttet:

Telefonnummer: 21 07 70 00

E-post: sikkerhet@fhi.no

Trenger du hjelp til innsyn, retting eller sletting av personopplysninger på helsedata.no eller Helsedataservice, ta kontakt på e-post: service@helsedata.no.

Om helsedata.no

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for utviklingen av helsedata.no. Utviklingen skjer i tett samarbeid med andre offentlige aktører, som Helsedirektoratet, Forskningsrådet og UNIT, samt forskere og representanter fra næringslivet.

Du finner mer informasjon om innhold og tjenester på helsedata.no her.