På grunn av ferieavvikling hos Helsedataservice og helseregisterne må man påregne noe lengre svartid fra uke 26 til og med uke 31. 

Om helsedata.no

På helsedata.no kan du finne datakilder og å søke om tilgang til helseopplysninger til forskning, helseanalyse, kvalitetsarbeid i helsetjenestene, redaksjonelt arbeid, utvikling av legemidler eller andre helserelaterte prosjekter.

Helsedata.no er først og fremst rettet mot forskere, men helsetjenesten og næringslivet vil også kunne ha nytte av helsedata.no.

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for utviklingen av helsedata.no. 

Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for helsedata.no finner du på uustatus.no

Tjenester på helsedata.no

Helsedata.no inneholder flere tjenester som skal hjelpe deg som ønsker å bruke helseopplysninger til forskning, helseanalyser, redaksjonelt arbeid, utvikling av legemidler eller andre helserelaterte prosjekter. Du finner blant annet informasjon om ulike datakilder, variabler, veiledning til prosess for søknad om tilgang til helseopplysninger og elektronisk søknadsskjema. 

Felles søknadsskjema for tilgang til helseopplysninger

Søknadsskjemaet på helsedata.no gjør det mulig å søke om tilgang til helseopplysninger fra ulike aktører i én og samme søknad. Søknadskjemaet inneholder datakilder som forvaltes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Direktoratet for medisinske produkter og Norsk helsearkiv. 

Informasjon om datakilder

Helsedata.no gir deg en samlet oversikt over ulike datakilder, slik at det skal bli enklere å finne de helsedataene du trenger.

Nettstedet inneholder kortfattet informasjon om datakilder du kan søke om opplysninger fra. Dette inkluderer:

  • sentrale helseregistre
  • nasjonale medisinske kvalitetsregistre
  • nasjonale helseundersøkelser
  • biobanker
  • sosioøkonomiske data

Mange av datakildene her kan du søke om tilgang til gjennom søknadsskjemaet på helsedata.no. Noen av datakildene må du søke om tilgang til ved å henvende deg til datakilden direkte. 

Du finner også informasjon om statistikkbanker med helseinformasjon og andre kilder til helseopplysninger som er åpent tilgjengelig.

Variabelutforskeren og variabelliste 

I variabelutforskeren kan man søker etter, og utforske, variabler på tvers av helsedatakilder.

Under hver enkelt variabel finner man utfyllende informasjon om variabelen, for eksempel en beskrivelse, hvilket kodeverk den eventuelt er basert på, informasjon om datakvalitet og statistikk.

Ved å logge inn på helsedata.no kan man velge ut de variablene man finner relevante og lagre disse i sin egen variabelliste. Denne variabellisten kan man dele med kollegaer og/eller laste ned.

Når variabellisten er drøftet og endelig definert kan denne legges ved en eventuell søknad om tilgang til datagrunnlaget.

Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle og komplettere variabelutforskeren med variabler og informasjon fra flere helsedatakilder.

Veiledning om søkeprosessen

Det er utviklet to guider som skal hjelpe deg som ønsker tilgang til helsedata. En tar for seg prosessen rundt søknad om personidentifiserbare opplysninger, mens den andre tar for seg anonyme opplysninger (statistikk og tabelldata).

Kontakt oss for innspill

Send oss gjerne en epost til service@helsedata.no, dersom du har tilbakemeldinger eller spørsmål om nettstedet.