Åpne data

Kanskje er informasjonen du leter etter allerede publisert? En av fordelene med å benytte allerede publiserte opplysninger er at du ikke trenger å søke for å få tilgang.

Ulike datakilder publiserer rapporter og statistikk basert på sine data. Disse kan brukes i innledende analyser til et prosjekt eller kanskje er disse opplysningene det du trenger til en rapport eller annet arbeid.

Åpne data

Statistikkbanker med helseinformasjon og andre kilder til helseopplysninger som er åpent tilgjengelig.

Se åpne data