På grunn av ferieavvikling hos Helsedataservice og helseregisterne må man påregne noe lengre svartid fra uke 26 til og med uke 31. 

NB! Oppdateringer i datagrunnlaget for variabler kan føre til at enkelte variabler ikke lenger er tilgjengelige på helsedata.no. Vi anbefaler derfor at du går alltid gjennom listene dine og verifiserer at alle variabler du ønsker er med, før du bruker dem i en søknad om tilgang til data.