Planlagt nedetid 19. juni 2024 kl. 13.00-16.00

På grunn av en teknisk oppgradering vil Helsedata.no være utilgjengelig fra 13.00-16.00, onsdag 19. juni. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.

Sikkerhetsfestivalen 2022

Inger Lise Neeraas er fagansvarlig jurist i Avdeling helsedata i Direktoratet for e-helse, og under årets Sikkerhetsfestival holder hun foredrag om Skyløsning og Helseanalyseplattformen.

 

Rett før jul 2021 ble det kjent at arbeidet med data- og analysetjenester for Helseanalyseplattformen ble satt på pause.

Foredragsholderen var tett involvert i vurderingene bak denne vanskelige beslutningen knyttet til helsedata i amerikansk allmenn sky, og vil fortelle om sine erfaringer.

Hun vil svare på spørsmål om hva som ble lagt til grunn for vurderingen, hva konklusjonen ble og hva som har skjedd siden den gang.

Grunnlaget for vurderingen har på ingen måte vært entydig, så hvordan tar man egentlig en slik beslutning med så store konsekvenser?

Inger Lise Neeraas har erfaring fra helsesektoren og helseregistre som juridisk rådgiver, og har i mange år arbeidet med utfordringer knyttet til tilgjengeliggjøring av helsedata.

Nå er hun med på satsningen i Direktoratet for e-helse om å gjøre det enklere, raskere og sikrere å få tilgang til helsedata til forskning og innovasjon.

Du kan lese mer om festivalen her