På grunn av ferieavvikling hos Helsedataservice og helseregisterne må man påregne noe lengre svartid fra uke 26 til og med uke 31. 

Behandlingstid

Her finner du oppdatert statistikk om behandlingstid og utleveringstid.

Søkere må regne med å vente 5-8 måneder fra fullstendig søknad er innlevert og data utlevert. Det vil ta omtrent 3-5 måneder for Helsedataservice å fatte et juridisk vedtak i saken, deretter vil teknisk tilrettelegging og datauttrekk ta omkring 2-3 måneder. NB! Behandlingstiden er avhengig av mange faktorer, som bl.a. teknisk og juridisk kompleksitet, dokumentasjonsbehov, saksbehandlingskapasitet etc.

Aktuell statistikk fra Helsedataservice

Antall søknader behandlet av Helsedataservice så langt i 2024: 

 

Detaljert beskrivelse:

Helsedataservice har behandlet 73 søknader om anonyme data, hvor 88% var nye søknader, mens 12% var endringssøknader. Sammenlignet med fjorårets tall, hvor HDS mottok 137 søknader om anonyme data. 

Helsedataservice har behandlet 138 søknader om personidentifiserbare opplysninger, hvor 58% var nye søknader, mens 42% var endringssøknader. Sammenlignet med fjorårets tall, hvor HDS mottok 235 søknader om personidentifiserbare opplysninger. 

Helsedataservice har foreløpig fattet 146 vedtak, 99.3% av søknadene om helsedata er innvilget, 0.7% har fått avslag. I fjor fattet HDS totalt 206 vedtak.