Planlagt nedetid 19. juni 2024 kl. 13.00-16.00

På grunn av en teknisk oppgradering vil Helsedata.no være utilgjengelig fra 13.00-16.00, onsdag 19. juni. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.

Oppstart av Nordic Commons-prosjektet

Tirsdag 8. mars var det oppstart for Nordisk Ministerråd sitt samarbeidsprosjekt Nordic Commons, som har som formål å etablere en felles nordisk infrastruktur for deling av helsedata til sekundærformål.

Under Ministermøte i Nordisk Ministerråd i uke 12, signerte de nordiske helseministerne en erklæring om økt helseberedskap i Norden. Erklæringen bygger videre på statsministererklæringen om styrking av det nordiske beredskapsarbeidet fra 2021.

Erklæringen trekker frem styrket nordisk samarbeid innenfor flere områder, blant annet utvikling av en infrastruktur for deling av helsedata (Nordic Commons prosjektet).

“..the Nordic Commons health data project can contribute to efforts relating to the European Health Data Space. This will benefit both the Nordic Region and Europe as a whole. Increased health crisis preparedness in the Nordic Region (norden.org)

Det handler om å få på plass hele den såkalte EIF-modellen: finansieringsordninger, teknisk infrastruktur, semantisk samhandling og standardisering, harmonisering av regler og lovverk, samt organisering og styring. Prosjektet bygger blant annet på rapporten A vision for a Nordic secure digital health data fra 2019, hvor Truls Korsgaard fra avdeling Helsedata i Direktoratet for e-helse har bidratt aktivt.

Det er satt av 22 millioner danske kroner til prosjektet, som skal gå frem til 2024. Nordic Commons ledes av Norge og Finland, med NordForsk som sekretariat. Direktoratet er godt representert med deltakere i Policy Board og i Executive Team. Det skal også etableres flere ekspertgrupper, blant annet på metadata, teknisk infrastruktur og lovverk/juss.

Nordic Commons er et ambisiøst og spennende prosjekt, som samler de nordiske landenes helsemyndigheter om felles utfordringer når det kommer til å gi landenes helsevesen, myndigheter, forskere og næringsliv sikker og enkel tilgang til nordiske helsedata.

- Prosjektet vil være et viktig bidrag i å styrke vårt nasjonale arbeid på helsedata, samt styrke helsesystemene i Norden. Videre vil prosjektet også bidra til europeisk utvikling, særlig innenfor det pågående EU-arbeidet, med et europeisk fellesområde for helsedata, European Health Data Space, som hovedfokus, sier Håvard Kolle Riis (bildet), direktør for avdeling Helsedata i Direktoratet for e-helse.

For mer info, se prosjektets egen nettside.