Planlagt nedetid 19. juni 2024 kl. 13.00-16.00

På grunn av en teknisk oppgradering vil Helsedata.no være utilgjengelig fra 13.00-16.00, onsdag 19. juni. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.

Opplæring og kompetanseoverføring

Helsedataservice (HDS) er nå godt etablert på Tynset og i Trondheim. Denne etableringen er et viktig steg i å realisere målbildet for helsedatasatsingen, og er en leveranse som det skal utvikles og bygges videre på. De ansatte i Helsedataservice har ulik fagbakgrunn og kommer fra ulike sektorer.

Et viktig arbeid fremover er å bygge kompetanse i staben hos Helsedataservice.

Helsedataservice samarbeider tett med sentrale helseregistre, som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret. – På denne måten kan vi bygge kompetanse om datakildene deres og overta flere oppgaver i tilgangsforvaltningen. På sikt vil Helsedataservice bli et nasjonalt kompetansemiljø for veilednings- og søknadstjenester for helsedata, sier Øystein Kyrre Johansen, som er seksjonssjef i HDS.

Vi er allerede godt i gang med et samarbeid med FHI, og den 27. og 28. april gikk turen til Kreftregisteret, hvor to dager ble brukt på å gjøre seg kjent med kreftregisterets innhold og egenskaper, sier Øystein Johansen, seksjonssjef i HDS

Temaer som ble belyst her var kreftregisterets datagrunnlag, dataprodukter, kreftsstatistikk og variabler. I tillegg til det rent faglige er det også viktig for staben i Helsedataservice å skape et kontaktnett og relasjoner med sentrale samarbeidspartnere.

Dette danner et viktig og godt grunnlag for videre prosesser og samarbeid i helsedatasatsningen.

På bildet: Helsedataservice på besøk hos Kreftregisteret 27. og 28. april.

Fra venstre: Per Bjørnar Riis, Trude Solbakken, Hallgeir Viken, Christian Eriksen, Christina Hilmarsen og Ane Graven