På grunn av ferieavvikling hos Helsedataservice og helseregisterne må man påregne noe lengre svartid fra uke 26 til og med uke 31. 

Helsedatadagen 2022

Tirsdag 24. mai arrangerte EHIN Helsedatadagen for første gang i Norge.

Her samlet bransjen seg for å diskutere bruk av helsedata. Direktoratet stilte med direktør Mariann Hornes og avdelingsdirektør for Helsedata, Håvard Kolle Riis.

De snakket om status for helsedatasatsingen og veien videre.

Dagen bød også på kunnskap og diskusjoner knyttet til hva helsedata er, hvem som eier dem og hvordan vi kan lagre dem på best mulig måte.

Og ikke minst: Hvordan vi kan bruke helsedata til innovasjon i tiden som kommer.

Program – Helsedatadagen