Motta data

  1. Kvalitetssikre dataene

   Dataene leveres på ulike måter, men i de fleste tilfeller mottar du en kryptert minnepenn i posten, og et prosjektspesifikt passord oversendt på SMS. Når du har mottatt datafilen, og før du begynner å bruke dataene, bør du se til at datauttrekket stemmer.

   • Inneholder dataene de variablene du søkte om?
   • Er det noen frist for sletting av dataene?
   Tips: Skulle datauttrekket mot formodning mangle variabler eller annen essensiell informasjon, må du si ifra om dette til den siste saksbehandleren du var i kontakt med. Da vil du få det korrekte datauttrekket raskere tilbake.

    

  2. Kvittere mottak

   Husk å si ifra til saksbehandleren din at du har mottatt dataene.