Helseregisterområdet inkludert Helsedataservice i Direktoratet for e-helse slås sammen med FHI. Tjenestene fungerer som normalt

11. mai kom nyheten om at Regjeringen gjør endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen. Endringene omfatter også helsedata-området. Tjenestene Helsedataservice og helsedata.no fungerer som normalt. 

– Nå ser vi frem til å jobbe sammen om å etablere det nye Folkehelseinstituttet, sier Håvard Kolle Riis, fungerende divisjonsdirektør informasjonsforvaltning i Direktoratet for e-helse. 

Planen er at endringene skal iverksettes fra 1. januar 2024. 

Helse- og omsorgsdepartementet har foretatt en gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen og vurdert behov for justeringer i dagens organisering. Regjeringens beslutning innebærer endringer for flere av organisasjonene i den sentrale helseforvaltningen.   

På helsedata-området innebærer endringene blant annet at helseregistrene i Helsedirektoratet, Kreftregisteret som ligger under Helse Sør-Øst RHF og Helseregisterområdet inkl. Helsedataservice i Direktoratet for e-helse flyttes til Folkehelseinstituttet og samles med instituttets registre. 

Ett av målene som løftes frem er bedre utnyttelse av helsedata.

Det som er den øvrige delen av Direktoratet for e-helse slås sammen med Helsedirektoratet, og skal bli det nye Helsedirektoratet. 

For mer detaljert informasjon om endringene i den sentrale helseforvaltningen, se regjeringen.no. 

Fortsetter arbeidet med enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata 

- Målene og ambisjonene for helsedata-området er de samme: vi skal fortsette arbeidet med å sikre enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata, sier Kolle Riis.Håvard Kolle Riis, fungerende divisjonsdirektør informasjonsforvaltning, Direktoratet for e-helse. Håvar Kolle Riis, fungernede divisjonsdirektør informasjonsforvaltning, Direktoratet for e-helse.

I arbeidet med helsedata til sekundærbruk fortsetter satsningen på gjenbruk av eksisterende data- og analysetjenester fra blant annet universitet- og høyskolesektoren som planlagt.  

Tjenestene fungerer som normalt, søkere trenger ikke foreta seg noe 

Helsedata.no og Helsedataservice fortsetter som før og endringen som er vedtatt påvirker ikke tjenestene til sluttbrukerne. 

- Alt det praktiske fungerer som før endringene ble varslet. Søkere trenger ikke foreta seg noe eller gjøre noe annerledes enn før, understreker Håvard Kolle Riis.