Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Registeret inneholder opplysninger om vaksinasjoner gitt til enkeltindivider.

SYSVAK er et landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregister etablert i 1995, og ett av de sentrale helseregistrene.

Opplysninger i registeret

Alle vaksinasjoner er meldepliktige til SYSVAK og skal registreres uten samtykke. Helsepersonell skal ved vaksinasjon opplyse om registrering av vaksinasjon i SYSVAK og at registrering er meldepliktig.

Opplysninger som registreres er blant annet:

 • Navn og fødselsnummer
 • Dato for vaksinasjon
 • Vaksinekode

Vaksinasjonsopplysningene som registreres viser hvilke vaksiner som er tatt og hvilke sykdommer de beskytter mot. Du kan lese mer om hva som er registrert i SYSVAK på FHIs nettsider.

Variabler

Variabellisten er ikke uttømmende, men beskriver de mest relevante variablene som kan utleveres fra SYSVAK. 

Gå til variabeloversikten for å lage variabellister og se detaljert informasjon om datakildens variabler.

Vis variabler fra datakilden

Åpne data

Registeret publiserer statistikk som er åpent tilgjengelig:

 

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra SYSVAK på FHIs nettsider.

Formålet med SYSVAK er å:

 • Samle inn opplysninger til vaksinasjonsregisteret og innenfor forskriftens rammer behandle dem for å:
  • holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte
  • følge opp og evaluere vaksiner og vaksinasjonsprogram i befolkningen
  • holde oversikt over eventuelle bivirkninger etter vaksinasjon eller mistanke om slike
  • fremskaffe informasjon til sentrale og lokale helsemyndigheter som grunnlag for å sikre en tilfredsstillende vaksinasjonsdekning i befolkningen
  • gi norske myndigheter grunnlag for å bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder.
 • Drive, fremme og legge grunnlag for forskning med sikte på å utvikle og fremme kvaliteten på vaksiner og vaksinasjonsprogrammene som tilbys.

Opplysninger i SYSVAK kan i tillegg behandles til styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og helseforvaltningen, samt til utarbeiding av statistikk og til forskning.

Lovhjemmel

Registeret er direkte personidentifiserbart, hjemlet i Helseregisterloven § 11 e og regulert av SYSVAK-registerforskriften (lovdata.no). FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler.

Søknad om tilgang til data

Søk om tilgang

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Opprett søknad

Kontakt