Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Registeret inneholder opplysninger om vaksinasjoner gitt til enkeltindivider.

SYSVAK er et landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregister etablert i 1995, og ett av de sentrale helseregistrene.

Opplysninger i registeret

Alle vaksinasjoner er meldepliktige til SYSVAK og skal registreres uten samtykke. Helsepersonell skal ved vaksinasjon opplyse om registrering av vaksinasjon i SYSVAK og at registrering er meldepliktig.

Opplysninger som registreres er blant annet:

 • Navn og fødselsnummer
 • Dato for vaksinasjon
 • Vaksinekode

Vaksinasjonsopplysningene som registreres viser hvilke vaksiner som er tatt og hvilke sykdommer de beskytter mot. Du kan lese mer om hva som er registrert i SYSVAK på FHIs nettsider.

Variabler

Variabellisten er ikke uttømmende, men beskriver de mest relevante variablene som kan utleveres fra SYSVAK. 

Gå til variabeloversikten for å lage variabellister og se detaljert informasjon om datakildens variabler.

Vis variabler fra datakilden

Åpne data

Registeret publiserer statistikk som er åpent tilgjengelig:

 

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til data fra SYSVAK på FHIs nettsider.

Formålet med SYSVAK er å:

 • Samle inn opplysninger til vaksinasjonsregisteret og innenfor forskriftens rammer behandle dem for å:
  • holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte
  • følge opp og evaluere vaksiner og vaksinasjonsprogram i befolkningen
  • holde oversikt over eventuelle bivirkninger etter vaksinasjon eller mistanke om slike
  • fremskaffe informasjon til sentrale og lokale helsemyndigheter som grunnlag for å sikre en tilfredsstillende vaksinasjonsdekning i befolkningen
  • gi norske myndigheter grunnlag for å bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder.
 • Drive, fremme og legge grunnlag for forskning med sikte på å utvikle og fremme kvaliteten på vaksiner og vaksinasjonsprogrammene som tilbys.

Opplysninger i SYSVAK kan i tillegg behandles til styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og helseforvaltningen, samt til utarbeiding av statistikk og til forskning.

Lovhjemmel

Registeret er direkte personidentifiserbart, hjemlet i Helseregisterloven § 11 e og regulert av SYSVAK-registerforskriften (lovdata.no). FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler.

Søknad om tilgang til data

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad

Kontakt