Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark (OPPHED)

Opplysningene fra helseundersøkelsen er brukt til å lage en oversikt over hedmarkingene og opplendingenes helse. Undersøkelsen ble gjennomført i 2000 og 2001.

Dataene fra OPPHED inngår også i CONOR (fhi.no) som er et nettverk av norske helseundersøkelser.

Innhold og resultater fra OPPHED

Undersøkelsen omfattet seks aldersgrupper, det vil si personer født i 1985, 1970, 1960, 1955, 1940 og 1925. 15-åringer var også med men de svarte kun på spørreskjema på skolen. Fremmøtet i Hedmark ble noenlunde likt, 57 prosent i Hedmark og 55 i Oppland.

Resultater fra hovedundersøkelsen OPPHED

Det er også gjennomført ungdomsundersøkelser i Oppland og Hedmark. Dette er kun spørreskjemaundersøkelser.

Spørreskjemaer

Deltakerne har fylt ut flere spørreskjema. Alle unntatt den eldste aldersgruppa har fylt ut hovedskjemaet. Personer født i 1925 har fylt ut eldreskjema. Undersøkelsen benyttet også et tilleggsskjema.

Tilleggsundersøkelser

Det inngår også flere tilleggsundersøkelser i Helseundersøkelsen i Oppland og Hedmark (fhi.no). Noen av undersøkelsene omfatter alle deltakerne i helseundersøkelsen, mens andre tilleggsundersøkelser gjelder bare for spesielle utvalg.

Tilgang til data og biomateriale

Du kan søke om tilgang til opplysninger og biomateriale fra helseundersøkelsen med søknadsskjemaet for personidentifiserbare data på helsedata.no.

Folkehelseinstituttet (FHI) er dataansvarlig og behandler søknaden. Vi anbefaler at du tar kontakt med FHI før du starter søkeprosessen.

Krav til søknaden

Hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Videre veiledning om søknadsprosessen og krav til søknaden finner du her.

For å få tilgang til data må vilkårene for behandling av personopplysninger i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (lovdata.no) være oppfylt.

Kontakt