Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Ungdomsundersøkelsene

Ungdomsundersøkelser ble gjennomført i seks fylker 2000-2004. I tillegg gjennomførte fylkene Østfold og Hedmark ungdomsundersøkelser i henholdsvis 2008 og 2009. 

Innhold i Ungdomsundersøkelsene

Nesten 16 000 ungdomsskoleelever deltok i helseundersøkelser som startet i Oslo og Hedmark i 2000-2001, og som ble videreført i Oppland, Nordland, Troms og Finnmark de følgende årene.

I 2004 deltok noen av de samme ungdommene i en helseundersøkelse blant 18-19-åringer i Oslo og Hedmark.

Undersøkelser blant 15-16-åringer

I ungdomsundersøkelsene fikk ungdommene et spørreskjema med spørsmål om ulike temaer som for eksempel:

  • sykdom og helse
  • kosthold
  • idrett
  • nærmiljø
  • hvordan de har det

Et hovedskjema var likt for alle fylkene, i tillegg var det ett tilleggsskjema som varierte noe fra fylke til fylke.

Blodprøver og andre biologiske prøver inngikk ikke i undersøkelsene. Data for høyde og vekt er selvrapportert.

Oppfølgingsundersøkelse blant 18-19-åringer

Alle 15-16-åringene som deltok i helseundersøkelsene i Oslo og Hedmark i 2000-2001, ble fulgt opp med en ny spørreundersøkelse i 2004. 

I tillegg deltok en gruppe "nye" 18-19-åringer. Tilsammen omfattet denne undersøkelsen omtrent 4700 unge, hvor 4000 har deltatt to ganger.

Formålet var å undersøke hvordan fysisk aktivitet henger sammen med ungdommers mentale helse.

Resultater, spørreskjema og protokoller

Du finner protokoller og spørreskjemaer fra undersøkelsene på fhi.no.

Datatilgang

Du kan søke om tilgang til opplysninger fra helseundersøkelsen ved å bruke søknadsskjemaet for personidentifiserbare data på helsedata.no

Folkehelseinstituttet (FHI) er dataansvarlig og behandler søknaden. Vi anbefaler at du tar kontakt med FHI før du starter søkeprosessen.

Krav til søknaden

Hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Videre veiledning om søknadsprosessen og krav til søknaden finner du her.

For å få tilgang til data må vilkårene for behandling av personopplysninger i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (lovdata.no) være oppfylt.

Kontakt