Norsk gynekologisk endoskopiregister

  Registeret inneholder opplysninger om alle som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer.

  Formålet med registeret er å:

  • kvalitetssikre laparoskopi og hysteroskopi som utføres ved norske sykehus.
  • legge til rette for at det enkelte sykehus skal kunne holde oversikt over egne resultater.
  • tilby en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

  Registeret har gjennomgått en total revisjon fra det tidligere Laparoskopiregisteret drevet av Laparoskopiutvalget i Norsk gynekologisk forening (NGF).

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. SiV er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek. Søknaden skal sendes til epost NGER@siv.no.

  Kontakt Linn Tokheim Nistov, seksjonsleder