Arbeidsmarkedsdata fra Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret (AA-reg) og Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO)

  Data om personers tilknytning til arbeidsmarkedet. Dekker perioden fra og med 1983 til og med 2014.

  Inneholder variabler som for eksempel:

  • Næring

  • Arbeidstid

  • Yrke

  • Lønn

  • Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak

  På SSBs nettsted kan du se variabelliste og dokumentasjon.