Barnediabetesregisteret (BDR)

  Registeret inneholder opplysninger om barn og ungdom med nyoppdaget diabetes, og kvaliteten på diabetesbehandlingen. 

  Det består av to deler:

  • Den første delen registrerer alle barn og ungdom med nyoppdaget diabetes. Her registreres personalia, type diabetes, kliniske data og blodprøver.

  • Den andre delen registrerer kvaliteten på diabetesbehandlingen ved hjelp av internasjonalt definerte diabetes kvalitetsvariabler. Hver pasient undersøkes én gang i året. Da registreres kliniske data, opplysninger fra spørreskjema, svar på urin og blodprøver.

   

  Formålet med registeret er å:

  • overvåke forkomsten av diabetes hos barn og ungdom.

  • forbedre diagnostikk og klassifisering av sykdommen.
  • overvåke og forbedre kvaliteten av diabetesbehandlingen i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.
  • sikre et likeverdig behandlingstilbud mellom behandlende barneavdelinger i hele landet.
  • overvåke forekomsten av kroniske og akutte komplikasjoner av sykdommen.

  • fremme forskning knyttet til diabetes.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Oslo universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Ønsker du å få tilgang til data i registeret, skal søknaden sendes til 

  barnediabetes@ous-hf.no.

  Kontakt Torild Skrivarhaug, faglig leder