Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av endetarmskreft fra og med 2009, og alle tilfeller av tykktarmskreft fra og med 2007.

  Opplysningene innebærer informasjon om:

  • utredning: bildediagnostikk og TNM
  • behandling: kirurgi og strålebehandling
  • resultat av behandling: avstand til reseksjonskant
  • oppfølging av pasienten: tilbakefall av kreftsykdom

  Formålet med registeret er å:

  • styrke kvaliteten på helsehjelpen til kreftrammede pasienter.
  • utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  Datatilgang

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

  Forvalter Kreftregisteret