Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av kreft i spiserør og magesekk fra og med 2008.

  Opplysningen dreier seg om utredningsinformasjon som bildediagnostikk, stadieinndeling og Siewert (C16.0) og behandlingsinformasjon som kirurgi, stråle- og medikamentell behandling.

  Formålet med registeret er å:

  • styrke kvaliteten på helsehjelpen til kreftrammede pasienter.
  • utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.  

  Forvalter Kreftregisteret