Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR)

  Registeret inneholder opplysninger om regninger fra helsetjenester, som pasienter har fått refundert av staten.

  Nærmere beskrevet inneholder KURH informasjon om:

  • Behandler (praksistype, spesialitet, praksiskommune)

  • Pasient (fødselsnummer, bostedskommune, kjønn, alder, diagnose)

  • Dato og klokkeslett

  • Takster

  • Fritakstgrunn for egenandel

  • Egenandel betalt av pasienten

  • Refusjon (fra staten til behandler)

  • Saksbehandling og resultat i HELFO, for eksempel om en regning er avvist eller godkjent.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Det er hjemlet i forvaltningsloven og personopplysningsloven. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  For å benytte elektronisk søknadsskjema for tilgang til data, må du logge deg inn gjennom Altinn. 

   

  Kontakt
  Forvalter Helsedirektoratet