Norsk MS-register og biobank

  Registeret og biobank inneholder opplysninger om pasienter med MS med oppfølgende sykdomsforløp, og tilgjengelighet, effekt og bivirkninger av sykdomsmodulerende behandling.

  Registrering inkluderer informasjon om:

  • samtykkestatus

  • demografi (kjønn, alder, o.l.)

  • basisinformasjon om sykdomsdebut og resultater fra diagnostisk utredning

  • behandling, bivirkninger og behandlingseffekt

  • komorbiditet og annen behandling utover spesifikk MS-sykdomsmodulerende (forebyggende) behandling

  • MS-symptomsjekkliste

  • modifiserbare risikofaktorer for sykdom og sykdomsutvikling

  • sivil- og yrkesstatus

  • pasientrapporterte utfallsmål (PROM) og tilfredshet (PREM) - elektronisk løsning under etablering

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av helseregisterloven § 7, og har konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon for taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Kontakt Kjell-Morten Myhr, faglig leder 55975045
  Forvalter Helse Bergen HF