Tilbake

  Variabler

  Beskrivelsene av variablene baseres på metadatabasen for nasjonale helseregistre, som du også kan se på hrr.uit.no

  1289 treff
   • Filtrer etter datakilde:
   • Filtrer etter variabelgruppe:
   • Filtrer etter type datakilde:
  Sorter etter
  Variabel
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Obduksjon
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Obduksjon
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Obduksjon
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) Kontakt
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Komplikasjoner under fødselen
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Medfødte misdannelser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Anestesi/analgesi
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og kmi
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og kmi
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og kmi
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Art
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse før svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Komplikasjoner under fødselen
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse før svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Medfødte misdannelser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet

  Ingen variabler lagret i listen

  Angrer du på at du tømte listen?

  Ingen variabler lagret i listen enda

  Variabler du lagrer fra variabeloversikten vil vises her

  Finn variabler