Forside

  Variabler

  Beskrivelsene av variablene baseres på metadatabasen for nasjonale helseregistre, som du også kan se på hrr.uit.no

   • Filtrer etter datakilde:
   Gå til resultater
   • Filtrer etter variabelgruppe:
   Gå til resultater
   • Filtrer etter type datakilde:
   Gå til resultater

  1289 treff

  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Obduksjon
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Obduksjon
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Obduksjon
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Avdøde
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Klassifisering
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) Dødsfall
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Komplikasjoner under fødselen
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Medfødte misdannelser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Anestesi/analgesi
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og kmi
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og kmi
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og kmi
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Art
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse før svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Komplikasjoner under fødselen
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse før svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Medfødte misdannelser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet