Variabler

  Filtrér etter:

   • Filtrer etter type datakilde:

    Filtrer etter type datakilde:
   • Filtrer etter datakilde:

    Filtrer etter datakilde:
   • Filtrer etter variabelgruppe:

    Filtrer etter variabelgruppe:

  Skriv inn søkeord eller velg filter for å vise søkeresultater

  Søkeresultat: 1289 variabler

  Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) OBDUKSJON
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) OBDUKSJON
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) OBDUKSJON
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
  Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
  Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Komplikasjoner under fødselen
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Medfødte misdannelser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Anestesi/analgesi
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og KMI
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og KMI
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og KMI
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) ART
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse før svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Komplikasjoner under fødselen
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse før svangerskapet
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Medfødte misdannelser
  Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet