Variabler

Filtrér etter:

  • Filtrer etter type datakilde:

   Filtrer etter type datakilde:
  • Filtrer etter datakilde:

   Filtrer etter datakilde:
  • Filtrer etter variabelgruppe:

   Filtrer etter variabelgruppe:

Skriv inn søkeord eller velg filter for å vise søkeresultater

Søkeresultat: 1289 variabler

Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
Dødsårsaksregisteret (DÅR) OBDUKSJON
Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
Dødsårsaksregisteret (DÅR) OBDUKSJON
Dødsårsaksregisteret (DÅR) OBDUKSJON
Dødsårsaksregisteret (DÅR) AVDØDE
Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
Dødsårsaksregisteret (DÅR) KLASSIFISERING
Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
Dødsårsaksregisteret (DÅR) DØDSFALL
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
Kommunalt pasient- og brukerregister Pasienter
Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Kommunalt pasient- og brukerregister Om tjenesten
Kommunalt pasient- og brukerregister Kontakt
Medisinsk fødselsregister (MFR) Komplikasjoner under fødselen
Medisinsk fødselsregister (MFR) Medfødte misdannelser
Medisinsk fødselsregister (MFR) Anestesi/analgesi
Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og KMI
Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og KMI
Medisinsk fødselsregister (MFR) Røykevaner og KMI
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) ART
Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse før svangerskapet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Om barnet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse under svangerskapet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Komplikasjoner under fødselen
Medisinsk fødselsregister (MFR) Barnets helse og neonatale diagnoser
Medisinsk fødselsregister (MFR) Mors helse før svangerskapet
Medisinsk fødselsregister (MFR) Medfødte misdannelser
Medisinsk fødselsregister (MFR) Tilstand og dødelighet

Variabelsøk på mobil kommer snart

Vi har nettopp lansert variabelsøk på helsedata.no. Den lar deg utforske variablene fra utvalgte register og lagre de i egne variabellister.

Dette kan du teste ut på PC og nettbrett allerede, og om noen uker vil du få muligheten også på mobil.

Hold ut, og takk for tålmodigheten.