Personvern på helsedata.no

  Denne personvernerklæringen handler om hvordan helsedata.no behandler personopplysninger om sine besøkende på de åpne nettsidene.

  Helsedata.no gir deg en samlet oversikt over sentrale helseregistre, nasjonale medisinske registre og sosioøkonomiske data, slik at det skal bli enklere å finne de helsedatene du trenger.

  Denne erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

  Ansvar

  Direktoratet for e-helse er behandlingsansvarlig. Dette betyr at vi er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på de åpne sidene på helsedata.no. Norsk Helsenett er databehandler for Direktoratet for e-helse og leverer drift og vedlikehold av nettstedet.

  Dersom ikke annet er opplyst vil opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av Norsk Helsenett (NHN). En egen avtale mellom Direktoratet for e-helse og NHN regulerer hvilken informasjon NHN har tilgang til og hvordan behandling av personopplysninger på vegne av Direktoratet for e-helse skal gjøres.

  Nettstatistikk

  Helsedata.no samler inn nettstatistikk. Formålet med dette er å forbedre og videreutvikle nettstedet. Statistikken viser for eksempel hvor mye hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. Eksempler på informasjon som samles inn er IP-adresse, antall besøkende på de ulike sidene, hvilke nettsteder de kommer fra, hvor lenge de er på nettsiden og hvilke nettlesere som brukes.

  Helsedata.no bruker analyseverktøyet Universal Analytics. Helsedata.no benytter en mulighet i Universal Analytics for å anonymisere IP-adressene før opplysningene lagres og brukes videre. Det lagres kun anonyme opplysninger.

  Hvis du likevel ikke ønsker at helsedata.no skal samle inn opplysninger fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen.

  Søkeord

  Helsedata.no lagrer informasjon om hvilke søkeord som besøkende benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Vi kan blant annet finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater de besøkende velger. Det er bare søkeordene som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om besøkende.

  Informasjonskapsler

  Helsedata.no benytter informasjonskapsler til å bedre din brukeropplevelse og samle inn statistikk.

  Du kan lese mer om informasjonskapsler her.

  Lenker til eksterne nettsider

  På helsedata.no har vi lenker til andre organisasjoner og virksomheter. Vi gjør oppmerksom på at personvernerklæringen hos helsedata.no ikke omfatter disse nettstedene. Når du besøker disse nettstedene må du forholde deg til retningslinjene som gjelder for det aktuelle nettstedet.

  Dine rettigheter

  Alle har rett til generell informasjon om Direktoratet for e-helse sin behandling av personopplysninger. De som vi har registrert personopplysninger om har rett til innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å få informasjon om hvor personopplysningene er hentet fra, til hvilke formål de blir brukt og om de har blitt gitt videre til noen andre.

  Kontaktpunkt

  Personvernombud i Direktoratet for e-helse
  Telefonnummer: 21 49 50 70
  E-post: sikkerhet@ehelse.no
  Organisasjonsnummer: 915933149

  Datatilsynet
  Datatilsynet er tilsynsmyndighet og kontrollerer at lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger blir fulgt.
  Telefonnummer: 22 39 69 00
  E-post: postkasse@datatilsynet.no
  Organisasjonsnummer: 974761467
  datatilsynet.no