Om oss

  Helsedata.no er utviklet av Direktoratet for e-helse ved Helsedataprogrammet. Nettstedet skal hjelpe deg å finne riktig datakilde å søke om datatilgang hos.

  Dette kan være nyttig når du skal søke om helsedata til forskningsformål, redaksjonelt arbeid, utvikling av legemidler eller andre helserelaterte prosjekter. I første versjon omfatter helsedata.no datakilder som sentrale helseregistre, nasjonale medisinske kvalitetsregistre og sosioøkonomiske data.

  Du finner:

  Hensikten med et samlet nettsted

  Helsedata.no gir deg en samlet oversikt over datakilder som sentrale helseregistre, nasjonale medisinske registre og sosioøkonomiske data, slik at det skal bli enklere å finne de helsedataene du trenger.

  I tillegg får du informasjon om hva som forventes av deg, og hva du kan forvente av en saksbehandler, i søknadsprosessen. Det håper vi bidrar til at du får raskere tilgang til relevante helsedata.

  Kontakt oss for innspill

  Send oss gjerne en epost dersom du har tilbakemeldinger eller spørsmål om nettstedet: teamhelsedata@ehelse.no.

  Planene fremover for helsedata.no

  Fremover vil nettstedet videreutvikles med flere nyttige funksjoner. Det er først og fremst for forskere, men det er også tenkt at helsetjenesten og næringslivet skal kunne dra nytte av helsedata.no.

  1. Du kan allerede nå få oversikt over hvilke variabler du kan søke om i utvalgte datakilder. Du kan også velge ut og samle variabler du ønsker å søke om, i en egen huskeliste som kan legges ved en søknad. Denne funksjonen vil forbedres og videreutvikles etter hvert.

  2. Vi har som mål at du i løpet av 2019 vil kunne søke om tilgang til helsedata på tvers av datakilder, i et felles søknadsskjema. Dette blir enklere for både deg og de forskjellige forvalterne.