NB! Oppdateringer i datagrunnlaget for variabler kan føre til at enkelte variabler ikke lenger er tilgjengelige på helsedata.no. Vi anbefaler derfor at du går alltid gjennom listene dine og verifiserer at alle variabler du ønsker er med, før du bruker dem i en søknad om tilgang til data.