Vi gjør oppmerksom på at grunnet ferieavvikling vil ikke henvendelser og søknader bli behandlet i uke 27, 28, 29 og 30. Ha en riktig god sommer!

Søker du om opplysninger fra datakilder som forvaltes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet eller Kreftregisteret kan du bruke søknadsskjemaet på helsedata.no. Vi anbefaler deg å logge inn før du starter utfyllingen av søknaden.

De andre datakildene du finner på helsedata.no har egne søknadsskjema. Disse finner du i beskrivelsene av de ulike datakildene.

På sikt skal alle datakilder på helsedata.no inngå i samme søknadsskjema.

Her finner du en oversikt over datakilder fra:

Søknadsmottak hos Helsedataservice

Søker du via helsedata.no er det Helsedataservice som mottar søknaden først. 

Helsedataservice er en organisatorisk enhet, midlertidig plassert i Direktoratet for e-helse, som sørger for koordinering og videresending av søknader som sendes inn via helsedata.no. Helsedataservice tilbyr også enkel veiledning om utfylling av søknadskjemaet på helsedata.no.

En søknadskoordinator hos Helsedataservice vil gå gjennom søknaden din og verifisere at alle vedlegg har kommet med, før søknaden blir sendt videre til saksbehandling hos datakildene du søker opplysninger fra.

Du kan forvente å bli kontaktet på e-post fra Helsedataservice eller fra en saksbehandler hos de datakildene du har søkt til.

Saksbehandling og vedtak hos datakildene

Dataforvalterne har egne saksbehandlere som behandler søknaden. De kommer til å kontakte deg for å få klarhet i hva slags data du ønsker, slik at det blir så relevant for formålet ditt som mulig.

De ulike registerforvalterne har ulike rutiner, krav og retningslinjer de følger. I de fleste tilfeller fattes et vedtak for søknaden med en påfølgende utlevering av datasettet innen en avtalt frist.

Ikon

Vær tilgjengelig for saksbehandler

Saksbehandleren som mottar søknaden din kan komme til å kontakte deg dersom det er uklarheter i søknaden.

Klage på vedtak

Forvaltningsloven gir rett til å klage på vedtak. Ta direkte kontakt med registerforvalter eller service@helsedata.no for mer informasjon om hvordan du går frem. Det er tre ukers frist for å sende inn klage.

Kostnad

Du kan bli fakturert for medgått arbeidstid i forbindelse med saksbehandling og tilrettelegging av dine data.

Ikon

Ta kontakt for pris

Ta kontakt med forvalterne av datakildene du ønsker opplysninger fra for prislister og kostnadsberegning.

 

Frister for tilgjengeliggjøring

• 30 virkedager for tilgjengeliggjøring av statistikk fra en datakilde
• 60 virkedager for tilgjengeliggjøring av statistikk sammenstilt fra flere kilder/registre

For komplisert statistikk som det tar tid å tilrettelegge kan det i noen tilfeller være lengre behandlingstid. Aggregert statistikk basert på sammenstilte data vil i de fleste tilfeller ha lengre behandlingstid enn 30 dager.

Fristene gjelder fra tidspunktet når komplett søknad er mottatt.

Dersom du har behov for å melde om eller søke om endringer til søknaden etter at den er sendt inn via helsedata.no, anbefaler vi at du kontakter Helsedataservice eller registrene for veiledning. Enkelte endringer kan innebære at du må sende inn en ny søknad eller ettersende oppdatert dokumentasjon.

Beskriv endringen du ønsker og inkluder gjeldende saksnummer.

Send din forespørsel til service@helsedata.no eller direkte til de aktuelle forvalterne av datakildene du søker opplysninger fra:

Folkehelseinstituttet: datatilgang@fhi.no
Helsedirektoratet: helseregistre@helsedir.no
Kreftregisteret: datautlevering@kreftregisteret.no

Oppgi kun personopplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

Ikke oppgi særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) i fritekstfelt eller vedlagte dokumenter.

Dersom du legger inn opplysninger om andre enn deg selv i skjemaet, anbefaler vi at du informerer vedkommende om det på forhånd.

For mer informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med søknader, se vår personvernerklæring.