Bruk tid på å utforske hvilke relevante datakilder som finnes, og hvilke muligheter og begrensinger som ligger i bruk av opplysningene.

Det er ulike lover og forskrifter som regulerer tilgangen til opplysninger fra de ulike datakildene. Med tanke på planlegging av prosjektet og tidsestimering er det derfor lurt å finne ut hvilke kilder du vil søke data fra, og sette deg inn i hvilke krav og regler som gjelder for tilgjengeliggjøring av opplysningene.

Lag en kort og konsis beskrivelse av opplysningene du har behov for og hva du skal bruke dem til.

Det vil være svært hensiktsmessig om du legger ved en eksempeltabell som viser hvordan du ønsker opplysningene presentert. Dette gjør at saksbehandlere raskere finner opplysningene du er ute etter, og bidrar til raskere saksgang.

Ikon

Mal for oppsett

Legg gjerne ved en mal for hvordan du ønsker oppsettet av tabellen(e).

De fleste beskrivelsene av datakildene har lenker til variabellister. I tillegg finner du beskrivelser av variabler fra utvalgte datakilder på helsedata.no. Har du laget variabelliste på helsedata.no må du først laste listen ned, før du kan laste den opp i søknadsskjemaet.

Hvis du ikke finner variablene

Beskriv tydelig hvilke opplysninger du er ute etter og kontakt forvalter av datakilden dersom det ikke finnes noen variabelliste åpent tilgjengelig.

Eksempel på variabelbestilling

Medisinsk fødselsregister: Fødselsvekt, mors helserelaterte atferd, spedbarnsdødelighet, keisersnitt.

Ikon

ICD10-koder

Dersom du er interessert i konkrete ICD10-koder kan du skrive det. Forvalterne er gode til å rådgi hva du bør ha.