Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Norsk gynekologisk endoskopiregister

Registeret inneholder opplysninger om alle som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer.

Formålet med registeret er å:

  • kvalitetssikre laparoskopi og hysteroskopi som utføres ved norske sykehus.
  • legge til rette for at det enkelte sykehus skal kunne holde oversikt over egne resultater.
  • tilby en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

Registeret har gjennomgått en total revisjon fra det tidligere Laparoskopiregisteret drevet av Laparoskopiutvalget i Norsk gynekologisk forening (NGF).

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. SiV er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek. Søknaden skal sendes på e-post til: NGER@siv.no.

Kontakt

Linn Tokheim Nistov, seksjonsleder

Lenker