Trygd

Omfattende datasamling med forløpsdata. Opplysninger om personers trygdestatus og trygdeforhold utgjør en stor del av dataene i basen. Dataene går tilbake til 1992.

Opplysningene i databasen består av registrering av begivenheter i den enkelte persons livsløp og inneholder informasjon om blant annet:

  • Trygdestatus og trygdemottak

  • Sysselsetting

  • Arbeidssøking

  • Økonomisk sosialhjelp

  • Demografi

På SSBs nettsted kan du se variabelliste og dokumentasjon.

Søk om data Gå til søknad