Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Folke- og boligtellinger

Datasamling fra de 10-årlige Folke- og boligtellingene fra og med 1960.

Inneholder data om blant annet:

  • Boligforhold

  • Familie- og husholdningssammensetning

  • Innvandringsforhold

  • Utdanning

  • Sysselsetting

  • Inntekt

På SSBs nettsted kan du se variabellister og dokumentasjon.

 

Åpne data og statistikk

SSB publiserer statistikk i Statistikkbanken (ssb.no). Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene og lagre disse i flere filformater. Det finnes også et API mot Statstikkbanken.

 

Dersom du skal få tilgang til mikrodata for statistiske resultater og analyser, herunder forskning, må du sende inn en søknad med vedlegg til SSB.

Forskningsprosjektet må være forankret i en forskningsinstitusjon godkjent av Norges forskningsråd eller Eurostat. Institusjoner som ikke er godkjent kan søke SSB om godkjenning.

Offentlige myndigheter, jf. statistikklovforskriften §1(1), kan søke om tilgang til mikrodata for statistikk- og analyseformål.

Du finner informasjon om hvordan du søker om tilgang på ssb.no.

Kontakt