Befolkning

Omfattende datasamling om folkemengden. Dataene går tilbake til 1964.

Inneholder informasjon som:

  • faste opplysninger, som fødselstidspunkt, kjønn og fødeland.

  • variabler som kan endres, som sivilstand, bosted og statsborgerskap.

  • opplysninger om hendelser som flytting og innvandring.

  • opplysninger om slektsforhold, samboere, familier og husholdninger.

  • opplysninger om innvandrere og flyktninger.

På SSBs nettsted kan du se variabelliste og dokumentasjon.

Søk om data Gå til søknad