Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

A-ordningen

Data om personers tilknytning til arbeidsmarkedet. Dataene går tilbake til 2015.

A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB.

Ordningen innebærer at SSB får opplysninger om lønn og ansatte direkte fra a-meldingen, som er den elektroniske meldingen som inneholder alle opplysningene som samles inn. En viktig forskjell fra tidligere er at det foreligger data per måned og at alle månedene inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn samlet.

Variabler

Inneholder variabler som for eksempel:

  • Næring
  • Arbeidstid
  • Yrke
  • Lønn
  • Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak

På SSBs nettsted kan du se variabelliste og dokumentasjon.

 

Dersom du skal få tilgang til mikrodata for statistiske resultater og analyser, herunder forskning, må du sende inn en søknad med vedlegg til SSB.

Forskningsprosjektet må være forankret i en forskningsinstitusjon godkjent av Norges forskningsråd eller Eurostat. Institusjoner som ikke er godkjent kan søke SSB om godkjenning.

Offentlige myndigheter, jf. statistikklovforskriften §1(1), kan søke om tilgang til mikrodata for statistikk- og analyseformål.

Du finner informasjon om hvordan du søker om tilgang på ssb.no.

 

Åpne data og statistikk

SSB publiserer statistikk i Statistikkbanken (ssb.no). Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene og lagre disse i flere filformater. Det finnes også et API mot Statstikkbanken.

 

Kontakt