St. Olavs hospital HF

St. Olavs hospital HF er databehandlingsansvarlig for 2 helseregistre.  

Opplysningene i helseregistrene ved St. Olavs hospital HF reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost forskningsavdelingen@stolav.no.

2 datakilder
  • Norsk ryggmargsskaderegister

    St. Olavs hospital HF

    Registeret inneholder opplysninger om pasienter med ryggmargsskade eller cauda equina syndrom, som er innlagt til spesialisert rehabilitering ved en av de tre ryggmargsskadeavdelingene i Norge.

  • Norsk tonsilleregister

    St. Olavs hospital HF

    Registeret inneholder opplysninger om pasienter som har fått kirurgisk behandling (tonsillektomi eller tonsillotomi) for sykdom og plager relatert til svelgtonsiller (mandler).