Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR)

Registeret inneholder opplysninger om kvinner som opereres for urinlekkasje.

Formålet med registeret er å:

  • Sikre kvaliteten på urininkontinenskirurgi ved norske sykehus.
  • Gi sykehusene oversikt over egne resultater, så de kan bruke informasjonen til forbedringsarbeid i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Oslo universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig og databehandler.

Datatilgang

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek. Søknaden skal sendes til epost runsve@ous.no.

Kontakt

Sigurd Kulseng-Hanssen, fagrådsleder

Lenker