Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog)

Registeret inneholder opplysninger om personer som blir henvist til en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten for utredning av kognitive symptomer og demens, inkludert data fra pårørende som samtykker til dette.

Kvalitetsindikatorer i registeret er:

 • komparentopplysninger
 • informasjon om funksjon i dagliglivet
 • informasjon om nevropsykiatriske symptomer
 • depressive symptomer
 • utført CT og/eller MR
 • andelen med demens som har fått en spesifikk demensdiagnose
 • oppfølging av helsetjenesten etter utredning

Formålet med registeret er å:

 • forbedre diagnostikk og klassifisering av kognitiv svikt og demens
 • kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy
 • sikre en enhetlig og internasjonalt anerkjent utredningsmal
 • sikre likeverdig utredning i hele landet
 • fremme forskning knyttet til kognitiv svikt og demens
 • bidra med data til beslutningstakere for planlegging av tjenester til målgruppen

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det drives med konsesjon fra Datatilsynet. Oslo universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig og databehandler.

Datatilgang

Last ned søknadsskjema (dotx-fil) nederst på nettsiden deres. Der kan du også lese mer om hvordan du får tilgang til dataene. Søknaden skal sendes til post@aldringoghelse.no.

Kontakt