Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning fra molekylær grunnforskning til pasientnær anvendt forskning, og er databehandlingsansvarlig for 5  helseregistre. 

Med Universitetet i Oslo, høgskolesektoren og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere er forskningsaktiviteten hos Oslo universitetssykehus høy.

Opplysningene i helseregistrene ved Oslo universitetssykehus reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du besøke deres nettsted for forskningsmiljø

6 datakilder