Kreftregisteret

Kreftregisteret er dataansvarlig for åtte nasjonale medisinske kvalitetsregistre, ett medisinsk kvalitetsregister og ett basisregister.

Opplysningene i helseregistrene ved Kreftregisteret reguleres av Kreftregisterforskriften. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost datautlevering@kreftregisteret.no eller finne informasjon om datautlevering på Kreftregisterets nettsted

10 datakilder