Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR)

Registret Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR) og fastlegedata fra FLO fjernes fra felles søknadsskjema fra 15.03.2023. Bakgrunnen er at KUHR og FLO ikke er helseregistre. Helsedataservice har derfor ikke hjemmel til å fatte vedtak om tilgjengeliggjøring av data fra disse registrene. 

Dersom du har behov for data fra KUHR og/eller FLO må du søke Helsedirektoratet direkte. Du vil i løpet av kort tid finne informasjon om KUHR og FLO og Altinn søknadsskjema hos Helsedirektoratet.

Søk om tilgang til data

Du kan søke om både statistikk (aggregerte data) og personidentifiserbare opplysninger fra KUHR.

Kontakt