Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av kroniske artrittsykdommer, som revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisleddgikt og ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom).

Formålet med registeret er å:

  • forbedre behandling og oppfølging av pasientene
  • sikre en enhetlig pasienthåndtering og bedre kvaliteten på behandlingen

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det regulert av helseregisterloven § 7, og har konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon for taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Helse Bergen HF er  databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Søk om data Gå til søknad
Kontakt 55975400
Forvalter Helse Bergen HF