Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg)

Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er inneliggende i sykehus med særdeles krevende smertetilstander. 

Eksempler på pasienter som registreres er kreftpasienter, rusmiddelbrukere, kroniske smertepasienter og pasienter med psykiske lidelser.

Variabler

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

Lovhjemmel

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. 

Databehandler og databehandlingsansvarlig

Helse Bergen HF er databehandlingsansvarig og databehandler

 

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Formålet med registeret er å:

  • forbedre organisering av behandling og omsorg for pasienter med spesielt krevende smertetilstander
  • gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet
  • øke forskningsbasert kunnskap om smertepasienter og behandlingen av disse
  • spre kunnskap i fagmiljø og befolkningen om tilstanden og behandlingsmulighetene
  • lage grunnlag for forskning og nasjonale retningslinjer
  • utvikle kvalitetsindikatorer for god smertebehandling

Søk om tilgang til data

Kontakt forvalteren av datakilden for mer informasjon om hvordan du kan få tilgang til data fra registeret.

Kontakt

Lars Jørgen Rygh, overlege

Lenker