Nasjonalt korsbåndregister

Registeret inneholder opplysninger om pasienter med korsbåndsskader.

Formålet med registeret er å:

  • Gi oversikt over utfallet av kirurgisk behandling.
  • Studere forskjeller i resultatene mellom de ulike typer sener og leddbånd, som brukes for å forsterke det skadde korsbåndet eller lage en korsbåndserstatning.
  • Studere ulike operasjonsmetoder og fiksasjonsmateriale (materiale for å feste senen) som blir benyttet i Norge.
  • Identifisere dårlig materiell og operasjonsmetoder slik at disse kan gå ut av bruk.

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Datatilgang

Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese mer om registeret og hvordan du får utlevert data på egen nettside.

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Kate Vadheim, sekretær
Forvalter Helse Bergen HF