Helse Bergen HF

Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig for 16 helseregistre.

Opplysningene i helseregistrene ved Helse Bergen HF reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost kkf@helse-vest.no eller telefon 55 96 55 35.

16 datakilder