Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Vekstkohorten

Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse som består av data om høyde og vekt fra barn på 8 og 13 år. Livvidde ble også målt på de fleste 8-åringene.

Dataene er innhentet gjennom gjentatte undersøkelser i regi av Folkehelseinstituttet. Den første datainnsamlingen ble gjennomført i 2008.

Det inngår noe informasjon fra skolene som elevene gikk på. Opplysningene fra innsamlingene i 2010 og 2015 inneholder også helsekortdata fra tidligere høyde- og vektmålinger tilbake til fødsel.

Målpopulasjonen er den norske barnebefolkningen. Ved å følge barn og unge over flere år vil Vekstkohorten bidra til kunnskap om de unges vekstutvikling og hvordan helsen deres utvikler seg. Mer om Vekstkohorten finner du på fhi.no (fhi.no).

Innhold i Vekstkohorten

Vekstkohorten omfatter følgende datainnsamlinger: 

Datatilgang

Du kan søke om tilgang til opplysninger fra helseundersøkelsen ved å bruke søknadsskjemaet for personidentifiserbare data på helsedata.no

Folkehelseinstituttet (FHI) er dataansvarlig og behandler søknaden. Vi anbefaler at du tar kontakt med FHI før du starter søkeprosessen.

Krav til søknaden

Hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Videre veiledning om søknadsprosessen og krav til søknaden finner du her.

For å få tilgang til data må vilkårene for behandling av personopplysninger i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (lovdata.no) være oppfylt.

Kontakt