Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Skjermbildeundersøkelsene

I 1943 ble Statens skjermbildefotografering opprettet for at tuberkulosekontrollen skulle nå ut til alle. Det er mulig å søke om data fra de landsomfattende skjermbildeundersøkelsene fra perioden 1943 - 1999.

Innhold i Skjermbildeundersøkelsenen

Totalt sett finnes det data om skjermbildeundersøkelser for ca. 3,8 mill personer, og data om høyde og vekt fra de samme undersøkelsene for ca. 2 mill personer.

Totalundersøkelse 1943 - 1963

Hele befolkningen over skolepliktig alder ble massefotografert fra 1943 til 1963. Fra 1952 var skjermbildefotograferingen landsdekkende.

Etter dette ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektive tuberkuloseundersøkelser.

Selektive undersøkelser 1976 - 1999

I 1976 var alle landets kommuner omfattet av disse selektive undersøkelsene som ble avsluttet i 1999.

Høyde- og vektdata 1963 - 1975

Forskere kan søke tilgang til høyde- og vektmålingsdata fra de landsomfattende skjermbildeundersøkelsene fra perioden 1963 - 1975. 

Høyde- og vektmåling ble innført i skjermbildeundersøkelsene for tuberkulose i 1963, og ble gjennomført frem til 1989. Målingene ble registrert for hele den voksne befolkningen. Disse resultatene ble blant annet benyttet for beregning av risiko for tuberkulose.

Se mer om innhold i Skjermbildeundersøkelsene på fhi.no

Datatilgang

Du kan søke om tilgang til opplysninger fra helseundersøkelsen ved å bruke søknadsskjemaet for personidentifiserbare data på helsedata.no

Folkehelseinstituttet (FHI) er dataansvarlig og behandler søknaden. Vi anbefaler at du tar kontakt med FHI før du starter søkeprosessen.

Krav til søknaden

Hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Videre veiledning om søknadsprosessen og krav til søknaden finner du her.

For å få tilgang til data må vilkårene for behandling av personopplysninger i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (lovdata.no) være oppfylt.

Kontakt