Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Oslo II - Osloundersøkelsen II

Oslo II er andre runde av Oslo-undersøkelsen og ble gjennomført i 2000. Dette var en oppfølgingsundersøkelse av menn som tidligere hadde deltatt i Oslo-undersøkelsen 1972/73. Det er mulig å søke om tilgang til opplysninger og biomateriale.

Innhold i OSLO II

Av dem som møtte frem i Oslo I i 1972/73 deltok til sammen 7 157 igjen i Oslo II. 

Undersøkelsen inkluderte spørreskjema og klinisk undersøkelse.

Den kliniske delen av undersøkelsen som var tilsvarende HUBRO-undersøkelsen og inneholder opplysninger om:

  • høyde
  • vekt
  • kroppsmasseindeks
  • total serum kolesterol
  • HDL-kolesterol
  • triglyserider
  • blodtrykk
  • blodsukker

Blodprøver ble lagret for forskningsformål.

Invitasjonsbrev og skjemaer brukt i Oslo II:

Invitasjonsbrev Oslo II (pdf)

Svarbrev Oslo II (pdf)

Hovedspørreskjema Oslo II (pdf)

Eldreskjema Oslo II (likt hovedtilleggsskjema for HUBRO) (pdf)

Tilleggsskjema A Oslo II (pdf)

Tilleggsskjema B Oslo II (pdf) 

 

Les mer om Oslo II hos fhi.no

Tilgang til data og biomateriale

Du kan søke om tilgang til opplysninger og biomateriale fra helseundersøkelsen med søknadsskjemaet for personidentifiserbare data på helsedata.no.

Folkehelseinstituttet (FHI) er dataansvarlig og behandler søknaden. Vi anbefaler at du tar kontakt med FHI før du starter søkeprosessen.

Krav til søknaden

Hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Videre veiledning om søknadsprosessen og krav til søknaden finner du her.

For å få tilgang til data må vilkårene for behandling av personopplysninger i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (lovdata.no) være oppfylt.

Kontakt