Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Norgeshelsa statistikkbank

Norgeshelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske fylker. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

Norgeshelsa statistikkbank inneholder statistikk på lands-, helseregion- og fylkesnivå og er grunnlaget for folkehelseprofiler for fylker.

Data til Norgeshelsa statistikkbank er hentet fra sentrale helseregistre og flere andre kilder, blant annet Statistisk sentralbyrå, Utdanningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Gå til Norgeshelsa statistikkbank.

På disse geografiske områdene er tallgrunnlaget større enn på kommunenivå og det gir flere muligheter for å presentere mer detaljert statistikk. Her presenteres stort sett statistikken som årlige tall, ikke som gjennomsnitt over flere år, og det er fordelt på finere aldersgrupper.

I tillegg vises resultater fra undersøkelser som kun er tilgjengelig på lands- og fylkesnivå i denne statistikkbanken. Det kan for eksempel være resultater fra helse- og levekårsundersøkelsen til SSB og andre utvalgsundersøkelser. I Norgeshelsa vises også statistikk som kun er tilgjengelig på landsnivå.

 

Kontakt

Lenker