MoBa - Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

Den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa) er en prospektiv befolkningsbasert fødselskohort utført av Folkehelseinstituttet. Deltakere ble rekruttert fra hele Norge i perioden 1999-2008.

Innholdet i MoBa

Mor samtykket til deltakelse i 41 % av svangerskapene, og studien inneholder 285 000 deltakere, hvorav 114 000 barn, 95 000 mødre og 75 000 fedre.

Generell informasjon om helse og eksponering er samlet inn med spørreskjemaer fra graviditeten og framover.

Blodprøver ble tatt fra begge foreldrene under graviditeten og fra mor og barn (navlestreng) ved fødselen. DNA-prøver er tilgjengelig fra 239 000 deltakere eller 59 000 komplette trioer (mor, far og barn). Analyseresultater fra biologisk materiale, inkludert GWAS, er tilgjengelig i MoBa.

MoBa brukes av forskere og forskningsgrupper ved både Folkehelseinstituttet, og andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Forskningen må være innenfor formålet til MoBa, å finne årsaker til sykdom, og deltakernes avgitte samtykke. All bruk av data og biologisk materiale fra MoBa er underlagt norsk lovgivning.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til MoBa

Tilgang til data og biomateriale

Du kan søke om tilgang til opplysninger og biomateriale fra helseundersøkelsen med søknadsskjemaet for personidentifiserbare data på helsedata.no.

Folkehelseinstituttet (FHI) er dataansvarlig og behandler søknaden. Vi anbefaler at du tar kontakt med FHI før du starter søkeprosessen.

Krav til søknaden

Hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Videre veiledning om søknadsprosessen og krav til søknaden finner du her.

For å få tilgang til data må vilkårene for behandling av personopplysninger i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (lovdata.no) være oppfylt.

Spesifikke vilkår for MoBa

Du finner mye nyttig informasjon om hvordan du søker tilgang til data og biologisk materiale fra MoBa, hvilke krav som stilles og hva søknaden din skal inneholde på hjemmesiden til MoBa: Håndbok for tilgang til helsedata og biologisk materiale fra MoBa (fhi.no)

Lovhjemmel

Den norske Mor, far og barn-undersøkelsen er hjemlet i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (lovdata.no). FHI er dataansvarlig og databehandler.

Det er flere aktører involvert nå du skal få tilgjengeliggjort helseopplysninger, derfor vil du oppleve å få flere fakturaer.

Helsedataservice tar betalt for søknadshåndtering og saksbehandling av søknader sendt inn via helsedata.no, mens registerforvalterne tar betalt for datatilrettelegging og tilgjengeliggjøring av datamaterialet.

Se priser for saksbehandling hos Helsedataservice.

Priser hos FHI 

FHI kan bestemme at søkeren helt eller delvis skal betale faktiske kostnader i forbindelse med uttrekk, sammenstilling og tilrettelegging av helseopplysninger som gjøres tilgjengelig.

Se mer informasjon om priser for tilgang til data og biologisk material som forvaltes av Folkehelseinstituttet (fhi.no)

Kontakt